Jonizator powietrza GREKOS BIO Plasma Ionfresher JP-212

Jest często nazywana „czwartym stanem skupienia”, pozostałe trzy to stan stały, ciekły oraz gaz. Gdy wystarczająca ilość atomów jest zjonizowana, aby znacząco zmienić elektryczną charakterystykę gazów, wtedy powstaje plazma. IONFRESHER® wykorzystuje PLAZMĘ w celu usunięcia odoru, kurzu, roztoczy, dymu papierosowego, zanieczyszczeń bakteryjnych i chemicznych w powietrzu. PLASMA IONFRESHER® jest innowacyjnym jonowym oczyszczaczem powietrza różniącym się […]

Zobacz na Electro.pl